Grand šampion

Pro udělení titulu "ČESKÝ GRANDŠAMPION" je třeba.

1. pes musí být držitelem titulu Český šampion krásy.

2. musí získat 3x ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC a to na mezinárodních, národních, klubových nebo speiálních výstavách pořádaných kylonogickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

4. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Řád je plantý od 1.1. 2008 Poznámka: čekatelství potřebná por udělení se započítávají od 1.1.2008

test